scroll to top

Podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego

W dniu 4 stycznia 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Rolę Operatora Programu będzie wykonywać Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, w którym zadania związane z zarządzaniem Programem będą wykonywać 2 komórki wewnętrzne:

1. Wydział Zarządzania Bezzwrotną Pomocą Zagraniczną

2. Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych Programu

W ramach Programu Operacyjnego będzie realizowanych 6 projektów predefiniowanych, których beneficjentami będą komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości.

W zakładce Do pobrania zamieszczono Program Operacyjny wraz z załącznikami.