scroll to top

Podpisanie 3 umów partnerskich

 

B.Marut

B.Marut

W dniu 28 lutego, przy okazji odbywającego się  w Norwegii (Trondheim) posiedzenia Komitetu Współpracy dla Programu, przy udziale przedstawicieli Operatora Programu, tj. polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Partnera Programu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądów, a także przedstawicieli beneficjenta podpisana została trzecia-ostatnia umowa partnerska w ramach projektu nr 3 pt. „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”.

W Programie Operacyjnym „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” trzy spośród sześciu projektów predefiniowanych realizowane będą w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. W lutym br. doprowadzono do podpisania wszystkich trzech umów z partnerem, co zwieńczyło wielomiesięczne negocjacje nad zasadami współpracy.

Uczestnictwo w projektach partnerskich daje możliwość rozwoju współpracy dwustronnej i tworzenia nowych pól kooperacji, w ramach dodatkowych inicjatyw związanych z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości.