scroll to top

Plan Wdrażania Projektu (PWP) dla beneficjentów

Informujemy, że w zakładce „Do pobrania” w części Wzory dokumentów zamieszczono nowy wzór formularza Planu Wdrażania Projektu (PWP).  Od 1 marca beneficjentów składających zaktualizowane PWP obowiązuje ten właśnie wzór.