scroll to top

Pierwszy wniosek po ocenie merytorycznej

Mamy przyjemność poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu “Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu” został zaakceptowany przez członków Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany i jako pierwszy pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną. Obecnie projekt oczekuje na akceptację oceny przez Ministra Sprawiedliwości wydanie Decyzji o dofinansowaniu.