scroll to top

Pierwszy wniosek po ocenie formalnej

Mamy przyjemność poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu” przeszedł pomyślnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Gratulujemy!