scroll to top

Ostatni z 6 projektów predefiniowanych został pozytywnie oceniony

16 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany (ZOPP) poświęcone wnioskowi aplikacyjnemu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”. Beneficjentem projektu jest Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS.

Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak ZOPP zgłosił rekomendacje, zobowiązujące beneficjenta do dokonania drobnych korekt.

Projekt oczekuje na akceptację wyników oceny przez Ministra Sprawiedliwości oraz wydanie Decyzji w sprawie dofinansowania, która ostatecznie umożliwi rozpoczęcie ich realizacji.