scroll to top

Ogólnopolska kampania informacyjna na temat uprawnień przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem

zdjęcie - kampania informaOstatnim z zadań realizowanych na rzecz projektu “Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” było przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw,  ze wskazaniem jak je realizować. Kampania prowadzona była równolegle w Internecie oraz prasie, w miesiącach luty – kwiecień br. Na część prasową składał się cykl 16 artykułów sponsorowanych, omawiających uprawnienia przysługujące pokrzywdzonym na poszczególnych etapach postępowania karnego, a także możliwość skorzystania ze środków minimalizujących skutki popełnionego wobec nich przestępstwa – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz), a także Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych (Kompensata). Cykl dwunastu artykułów zamieszczono w dzienniku Gazeta Wyborcza, zaś kolejne 4 w dwutygodniku Świat Seriali. Ponadto po jednym dodatkowym artykule opublikowano w dzienniku Superexpress oraz dwutygodniku Telemaks. Kampania w prasie, z uwagi na wysoki nakład dzienników oraz dwutygodników, w których zamieszczone zostały artykuły, miała okazję dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Część internetowa prowadzona była poprzez emisję 3 animacji sygnalizujących uprawnienia, które przysługują ofiarom przestępstw na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, możliwości uzyskania pomocy z Funduszu, a także ubiegania się o Państwową kompensatę. Animacje wyświetlane były na portalach: Onet.pl, WP.pl, a także portalach społecznościowych: Facebook oraz YouTube. Pomysł na realizację kampanii internetowej poprzez animację narodził się, dzięki współpracy z Norweską Administracją Sądową, która zrealizowała materiał w formie animacji, informujący o uprawnieniach przysługujących świadkom udającym się do sądu bądź na prokuraturę, policję w celu złożenia zeznań. W ramach projektu wytworzone zostały wersje krótkie – 30 sekundowe oraz dłuższe – ok. 1,5 minutowe animacji.

Poniżej zamieszczone zostały poszczególne artykuły emitowane w ramach kampanii prasowej, w dziennikach oraz dwutygodnikach.

1. Uprawnienia pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym (1)
2. Uprawnienia pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym (2)
3. Uprawnienia pokrzywdoznych w postępowaniu przed sądem do czasu wydania orzeczenia (1)
4. Uprawnienia pokrzywdzonych w postępowaniu do czasu wydania orzeczenia (2)
5. Uprawnienia pokrzywdzonych w toku postępowania wykonawczego
6. Zasady uzyskiwania pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
7. Możliwość uzyskania psychologicznej i prawnej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
9. Możliwość uzyskania państwowej kompensaty (1)
10. Możliwość uzyskania państwowej kompensaty (2)
11. Sposoby naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w postępowaniu karnym (1)
12. Sposoby naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w postępowaniu karnym (2)