scroll to top

Ogłoszono postępowanie na usługę opracowania graficznego i edytorskiego, składu oraz publikacji w prasie tekstów promocyjnych oraz artykułów sponsorowanych

Obowiązkiem każdego beneficjenta realizującego projekt jest informowanie opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz korzyściach z realizacji projektów finansowanych w ramach tej pomocy. Jednym z działań informujących opinię publiczną o Projekcie “Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” będą informacje zamieszczone w prasie.

Więcej informacji nt. postępowania znajdą Państwo pod linkiem.