scroll to top

Ogłoszenie

przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieciDepartament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań nie został rozstrzygnięty z powodu wątpliwości co do przyjętego sposobu realizacji zadania. Żadna z ofert złożonych przez zainteresowane sądy nie została otwarta. Oferty zostaną zwrócone.

Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do kolejnego konkursu. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Operatora Programu.