scroll to top

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy.

Ogłoszenie wyników