scroll to top

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy systemu RFID

W dniu 26.06.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu zarządzania aktami z wykorzystaniem technologii RFID. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 r.
Ogłoszenie dostępne pod adresem: http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z-362-8_2015

5