scroll to top

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy Systemu Zarządzania Tożsamością

W dniu 22.07.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Zarządzania Tożsamością w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Termin składania ofert upływa w dniu 1.09.2015 r.
Ogłoszenie dostępne pod adresem:http://wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z_362_10_15

SZT publikacja