scroll to top

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie centralnej usługi katalogowej oraz centralnej poczty elektronicznej

W dniu 30.07.2015 r. nastąpiło opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest wdrożenie oraz utrzymanie centralnej usługi katalogowej i uwierzytelniania oraz centralnej poczty elektronicznej w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych. Termin składania ofert upływa w dniu 9.09.2015 r. Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/nowosci/zamowienia_publiczne/Z_162_11_15

AD ogloszenie