scroll to top

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Wykonanie projektu graficznego (maks. 2), oraz wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 sztuk jednakowych roll-up’ów dla projektu pt. „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zapraszamy do składania ofert wykonania projektu graficznego (maks. 2 projektów), oraz wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 2 sztuk jednakowych roll-up’ów dla projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie ofert według załączonego Formularza oferty na adres e-mail: Agata.Oklej@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2014 r.

Ponadto, polecamy zapoznać się z pozostałymi załączonymi do niniejszego ogłoszenia dokumentami: Projektem Umowy na realizację zamówienia oraz Załącznikiem nr 2 do przedmiotowej Umowy (Protokół odbioru).

Wszelkie dokumenty dostępne na: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6169,ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym.html

Dodatkowych informacji udziela Agata Oklej, adres e-mail: Agata.Oklej@ms.gov.pl, tel.: 022 23 90 691.