scroll to top

Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń

http://www.freeimages.com

http://www.freeimages.com

Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych biur/punktów obsługi interesanta organizowanym w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że do konkursu zgłosiły się 42 osoby. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń, zaprosiła na rozmowę 9 osób, które posiadały doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.. Rozmowa miała na celu sprawdzenie znajomości języka angielskiego oraz oceny takich cech jak – komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Na rozmowę stawiło się 5 osób.

Na podstawie rozmowy prowadzonej z każdym z kandydatów komisja postanowiła o wyborze na stanowiska trenerów:

  1. Radosława Łaszkiewicza
  2. Ewy Słaboń
  3. Krystyny Janiak
  4. Justyny Przybylskiej