scroll to top

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642)

playschool-sunshine-274799-mOgłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642)

NMF -Przyjazne-pokoje-przesłuchań -ogłoszenie o konkursie uzupełniającym 8.09.15

NMF – Przyjazne pokoje  – wzór porozumienia z Dyrektorami Sądów

NMF – Przyjazne pokoje przesłuchań zal.-nr-6-do-porozumienia

NMF- Przyjazne pokoje – załącznik do porozumienia formularz