scroll to top

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642)

playschool-sunshine-274799-mOgłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642)

NMF Przyjazne pokoje przesłuchań – ogłoszenie konkurs uzupełniający 02.10.15

NMF Przyjazne pokoje – wzór porozumienia z Dyrektorami Sądów 02.10.2015

NMF przyjazne pokoje przesłuchań -zal. nr 6 do porozumienia

NMF Przyjazne pokoje – załącznik do porozumienia formularz