scroll to top

Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego

right-point-3d-1111156-mOgłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem dotyczącej zakresu ich uprawnień.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 31a-art. 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  zaprasza do udziału w dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania założeń realizacji kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem w zakresie ich uprawnień, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określenia warunków umowy.

Wszelkie informacje o prowadzonym dialogu technicznym znajdują się w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Dialog Techniczny