scroll to top

Ogłoszenie dotyczące projektu – Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym

BusinessDepartament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Beneficjent projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, informuję, że Komisja Konkursowa powołana w celu wyboru czterech trenerów przeprowadzających szkolenia dla pracowników sądowych biur/punktów obsługi interesanta, dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń.

Zostało wybranych 9 osób, z którymi Komisja Konkursowa zamierza się spotkać i po przeprowadzeniu rozmowy dokona ostatecznego wyboru. Wszystkie osoby zakwalifikowane do rozmowy zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.