scroll to top

Oficjalne otwarcie Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

W dniu 23 października br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości (przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie) miała miejsce Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (realizowany w ramach PO „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014).

Przedstawiciele Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (DWMPC V, Beneficjenta Programu) zaprezentowali uczestnikom Konferencji (przedstawicielom i praktykom wymiaru sprawiedliwości – sędziom sądów powszechnych, prokuratorom, kuratorom oraz policjantom; przedstawicielom samorządów zawodów prawniczych – radcom prawnym, adwokatom, notariuszom i komornikom; a także przedstawicielom środowisk mediacyjnych) informacje na temat struktury i agendy działań projektowych (przeprowadzenie badania-diagnozy nt. stanu mediacji w Polsce, szkoleń o tematyce mediacyjnej dla sędziów, prokuratorów i mediatorów, oraz medialnej kampanii informacyjnej dot. mediacji).

W Konferencji, obok ww. gości oraz przedstawicieli DWMPC V, wzięli udział: Ambasador Królestwa Norwegii w RP – J. E. Karsten Klepsvik, przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości – Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn, przedstawiciel Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej (Partnera Programu) – Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Erling Moe, norweski ekspert – Sędzia Sądu Apelacyjnego Wiggo Storhaug Larssen, oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Deregulacji (Operatora Programu) – Dyrektor Adam Niedzielski.

IMG_2399IMG_2417IMG_2434IMG_2412