scroll to top

O edukacji prawnej na łamach branżowego kwartalnika „Na wokandzie”

Okładka 22W kwartalniku „Na wokandzie” ukazał się artykuł dotyczący lekcji prawa realizowanych w ramach projektu ”Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

Kwartalnik “Na wokandzie: to branżowe wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości służące informowaniu o bieżącej działalności ministerstwa. Kwartalnik prezentuje m.in.  aktualne informacje z zakresu problematyki sądownictwa w Polsce i na świecie; prezentuje problemy wymiaru sprawiedliwości, które mają być rozwiązane w przyszłości, przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości w Polsce, służy intensyfikowaniu oraz wprowadzaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości atrakcyjnych form polityki informacyjno-edukacyjnej.

Kwartalnik w licznie 10 tys. egzemplarzy trafia do sądów, prokuratur, studentów wydziałów prawa szkół wyższych oraz instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości.

<<<<Czytaj artykuł>>>>>

NW nr 22 (4_2014) pdf 10