scroll to top

Nowy wzór Planu Wdrażania Projektu

Operator Programu informuje, że w zakładce “Do pobrania” we wzorach formularzy zamieszczony został nowy wzór Planu Wdrażania Projektu, dotyczący przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu “Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Dokument uzupełniony został o arkusz poświęcony raportowaniu z projektu.

Nowy wzór PWP obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.

http://nmf.ms.gov.pl/pl/wzory-dokumentowformularze/plan-wdrazania-projektu-wersja-3-0/