scroll to top

Nowy formularz Wniosku o platność dla beneficjentów NMF

Informacja dla beneficjentów projektów predefiniowanych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od dnia 1 listopada 2014 r. obowiązywał nas będzie nowy wzór Wniosku o Płatność. Stąd też Wniosek o płatność za okres wrzesień – październik 2014 należy złożyć na nowym formularzu.

Przypominamy, że istnieje wymóg podpisania każdego ze składanych dokumentów oraz parafowaniu każdej strony składanych dokumentów i obowiązek przekazywania elektronicznej wersji WOP w postaci pliku edytowalnego.

Termin na złożenie najbliższego WOP za okres wrzesień-październik 2014 upływa 14 listopada 2014 r.

Wzór formularza oraz instrukcja znajdują się w zakładce do pobrania.