scroll to top

Nowy formularz Wniosku o platność

Informacja dla beneficjentów projektów predefiniowanych.

Od dnia 3 lipca 2015 r. obowiązuje nowy wzór Wniosku o Płatność. W związku z tym Wniosek o płatność za okres maj - czerwiec 2015 należy złożyć na nowym formularzu.

Przypominamy, że istnieje wymóg podpisania każdego ze składanych dokumentów oraz parafowaniu każdej strony składanych dokumentów i obowiązek przekazywania elektronicznej wersji WOP w postaci pliku edytowalnego.

Termin na złożenie najbliższego WOP za okres maj - czerwiec 2015 upływa 14 lipca 2015 r.

Wzór formularza oraz instrukcję znajdziesz tutaj.