scroll to top

Nowelizacja Ustawy PZP

W związku z  wprowadzoną w październiku br. nowelizacją ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załączamy pismo Krajowego Punktu Kontaktowego  zawierające syntetyczną informacją dotyczącą zakresu zmian.

zakres nowelizacji PZP

Wspominane pismo znajduje się także w zakładce Do pobrania/Ważne pisma.