scroll to top

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

W dniu  31 stycznia 2013 r. Operator Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, rozpoczął procedurę naboru wniosków o dofinansowanie projektów predefiniowanych.

O wsparcie mogą się ubiegać wskazane w Programie Operacyjnym komórki ogranizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31 stycznia 2013 r. w sekretariacie Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności.

W zakładce Do pobrania zamieszczono Generator Wniosków Aplikacynych wraz z rozszerzonym podręcznikiem pomocy, a także wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT.