scroll to top

Nabór na eksperta – zakończony

Uprzejmie informuję, iż Operatora Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” planuje zatrudnienie pracownika na stanowisku eksperta ds. informacji i promocji programu.

Zakres obowiązków pracownika:

 1. Programowanie oraz zarządzanie informacją i promocją w ramach programu “Budowanie potencjału…” finansowanego ze środków NMF 2009-2014 celem zapewnienia zgodnej z zawartymi zobowiązaniami Informacji i Promocji NMF 2009 2014 oraz właściwej informacji dla beneficjentów i klientów wymiaru sprawiedliwości na temat realizowanych projektów, w szczególności:
  1.  organizacja wydarzeń promocyjnych, spotkań, konferencji i szkoleń dla beneficjentów oraz interesariuszy programu;
  2. administrowanie stroną internetową operatora programu;
  3. zapewnienie promocji programu w mediach branżowych i powszechnych.
 2. Nadzór nad informacją i promocją projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych w celu zapewnienia koordynacji przekazu promocyjnego i jego zgodności z zawartymi przez MS zobowiązaniami oraz odpowiedniej promocji wytworzonych w ramach projektów usług publicznych w szczególności:
  1. współpraca z beneficjentami programu, Krajowym Punktem Kontaktowym oraz instytucjami ze strony darczyńców w zakresie przygotowywania i realizacji wydarzeń promocyjnych,
  2. nadzorowanie zgodności polityki informacyjnej w projektach z planem komunikacji Operatora Programu;
 3. Monitorowanie realizowanych projektów w celu oceny postępu ich realizacji oraz wprowadzania danych do właściwych systemów informatycznych.

 

Wymagania na danym stanowisku:

Wykształcenie:                                wyższe.

Doświadczenie zawodowe:             co najmniej trzy lata łącznie, w tym co najmniej rok na stanowisku związanym z organizacją lub realizacją przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem proszę o przesłanie CV w języku polskim do dnia 14 sierpnia 2014 r. do godziny 15.00 na adres nmf@ms.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: Rekrutacja –  Ekspert.

 Uprzejmie informuję, iż odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.