scroll to top

Ministerstwo Sprawiedliwości w IV kwartale br, rozpoczyna szkolenia dla 840 osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem

business-law-883985-sSzkolenia będą skierowane do sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych, a także pracowników organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Łącznie planowane jest przeszkolenie 840 osób. W całym kraju przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń obejmujących po 70 uczestników. Każde z nich będzie trwało 3 dni. Szkolenia będą prowadzone terenowo – w każdym mieście będącym siedzibą sądu apelacyjnego. Na terenie każdej apelacji zostaną przeszkoleni przedstawiciele wszystkich grup zawodowych. Ponadto zostanie przeprowadzenie jedno dodatkowe szkolenie na terenie apelacji gdańskiej. Tematyką szkoleń będą prawa i obowiązki osób pokrzywdzonych przestępstwem, omówione w części teoretycznej oraz warsztatowej.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów szkolenia. Zachęcamy do rejestracji oraz uczestnictwa.

Poniżej łączę do rejestracji na szkolenia: www.projekt-ms.pl