scroll to top

Minister Sprawiedliwości podpisał dwie kolejne decyzje w sprawie dofinansowania

www.sxc.hu

W dniu 30 września 2013 r. Minister Sprawiedliwości podpisał decyzje w sprawie dofinansowania dwóch kolejnych projektów predefiniowanych. Pierwsza z decyzji dotyczy projektu pt. “Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”, druga projektu pt. “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”. Łączne dofinansowanie obu projektów wynosi aż 8.030.000 Euro.Do chwili obecnej Ministerstwo Sprawiedliwości jako Operator Programu wydało trzy decyzje w sprawie dofinansowania, angażując w ten sposób ok. 60 % środków przewidzianych w Programie na realizację projektów.