scroll to top

Konkurs uzupełniający mający na celu wybór podmiotu, który na terenie województwa opolskiego, podejmie się realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą

29. wsparcie świadkaKonkurs uzupełniający mający na celu wybór podmiotu, który na terenie województwa opolskiego, podejmie się realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą.

NMF Wsparcie Ośrodków – Ogłoszenie o konkursie – Opole
NMF – Wsparcie Ośrodków – wzór umowy Opole
NMF – Wsparcie Ośrodków – załącznik nr 2 do umowy
NMF – Wsparcie Ośrodków – załącznik nr 3 do umowy
NMF – Wsparcie Ośrodków załącznik nr 4 do umowy
NMF – Wsparcie Ośrodków – Załącznik nr 5 do umowy
NMF- Wsparcie Ośrodków – Załącznik nr 6 do umowy
Karta oceny