scroll to top

Konkurs na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Edukacja prawnaPrzedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych opisanego w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.
Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
• Kwotę netto i brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz akceptację zapisów wzoru umowy (Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
• Koncepcję dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia konkursu z zakresu wiedzy prawnej opracowaną według wytycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać (doręczyć) na adres Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa dopiskiem:
„KONKURS Z ZAKRESU WIEDZY PRAWNEJ. DWMPC V. NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2015 roku. Liczy się data wpływu dokumentów.

KONTAKT
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku
do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości – tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: Kucharska@ms.gov.pl lub Sienkiewicz@ms.gov.pl

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Wzór umowy