scroll to top

Konkurs na wyłonienie 16 podmiotów – po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą

32. w butach dziennikarza1

NMF – Wsparcie Ośrodków – Ogłoszenie o konkursie

NMF – Wsparcie Ośrodków – wzór umowy

NMF – Wsparcie Ośrodków – załącznik nr 2 do umowy

NMF – Wsparcie Ośrodków – załącznik nr 3 do umowy

NMF – Wsparcie Ośrodków załącznik nr 4 do umowy

NMF – Wsparcie Ośrodków – Załącznik nr 5 do umowy

NMF- Wsparcie Ośrodków – Załącznik nr 6 do umowy

NMF – Wsparcie Ośrodków – karta oceny

UWAGA- Uprzejmie informujemy, że w dokumencie – NMF Wsparcie Ośrodków – Ogłoszenie o konkursie – w ust. 8 lit. D punkt 5 nastąpiła omyłka pisarska (poprawiona dnia 22-10-2014 r.). Nowe brzmienie jest następujące: „deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego”. W pozostałym zakresie dokumentacja nie ulega zmianie.