scroll to top

Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat opisanego w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

  • Kwotę brutto za opracowanie merytoryczne i graficzne poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat (Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
  • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia (Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).
  • Autorską koncepcję dotyczącą merytorycznego i graficznego opracowania poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat opracowaną według wytycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać (doręczyć) na adres Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa  dopiskiem: „KONKURS NA PORADNIK 12+. DWMPC V. NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.10.2014 roku. Liczy się data wpływu dokumentów.

KONTAKT

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku w Ministerstwie Sprawiedliwości –  tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: Kucharska@ms.gov.pl lub Sienkiewicz@ms.gov.pl

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Formularz cenowy
Oświadczenie