scroll to top

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieciDepartament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania.

Konkurs jest organizowany w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postepowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zasady konkursu, wzór porozumienia wraz z załącznikiem stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r.

NMF – Przyjazne pokoje przesłuchań – Ogłoszenie
NMF – wzór porozumienia
NMF- Przyjazne pokoje – załącznik do porozumienia formularz