scroll to top

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań.

Konkurs jest organizowany w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

NMF- Przyjazne pokoje przesłuchań – Ogłoszenie o możliwości sfinansowania 27 07 2015
NMF – Przyjazne pokoje wzór porozumienia z Dyrektorami Sądów
zał. nr 5 do porozumienia
zał. nr 6 do porozumienia