scroll to top

Konferencja dotycząca współpracy pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi

W dniach 14-15 października br. w Warszawie odbyła się konferencja „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi”. Organizatorem konferencji był Operator Programu PL 16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Zgodnie z założeniami Operatora Programu PL 16 podstawowymi celami konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i sektora sprawiedliwości, a także dyskusja na temat możliwej przyszłej roli tych organizacji w rozwoju przestrzeni sprawiedliwości. Podczas konferencji zaprezentowano Program Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Uroczyste podpisanie Programu przez Ministra Sprawiedliwości Borysa Budkę zainaugurowało dwudniową konferencję, w której udział wziął również Ambasador Norwegii w Polsce J.E. Karsten Klepsvik oraz wicedyrektor Norweskiej Administracji Sądów Pan Erling Moe.

Ministerstwo Sprawiedliwości jest drugim – po Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwem, które przyjęło plan współdziałania z organizacjami obywatelskimi.

- Podpisany dzisiaj Program systematyzuje i porządkuje w jeden spójny obraz dotychczasowe doświadczenia współpracy – zarówno urzędników resortu sprawiedliwości, jak i współpracujących z nimi przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń. Dzięki formule, w której wypracowaliśmy ten Program, możliwe było horyzontalne spojrzenie na relacje różnych jednostek organizacyjnych Ministerstwa z trzecim sektorem – mówił podczas otwarcia konferencji w dniu 14 października, Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

Przeszło 20 ekspertów z Polski  oraz goście z Norwegii i Litwy, mieli okazję zaprezentowania instytucji, których są przedstawicielami. Prezentacje te były przyczynkiem do dyskusji na temat kwestii udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu karnym i wykonywaniu orzeczeń (w szczególności kar nie izolacyjnych), pomocy pokrzywdzonym i świadkom, pomocy prawnej i obywatelskiej a także edukacji prawnej.

Uczestnikami konferencji były głównie trzy grupy tj. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele sądów w tym sędziowie i kuratorzy, jak również w mniejszym stopniu przedstawiciele kuratoriów oświaty, samorządów terytorialnych i innych instytucji publicznych. Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy brali aktywny udział w dyskusji. W związku z tak dużym zainteresowaniem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa organizację podobnej konferencji w przyszłości.

 

Fot. MS