scroll to top

Konferencja podsumowująca

W dnKopiuj  z IMG_7808iu 3 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca projekty realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” i „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.
W Konferencji kończącej projekty wzięli udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, osoby reprezentujące sądy, w których zostały utworzone przyjazne pokoje przesłuchań, kuratoria oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

IMG_7857Konferencja stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań zrealizowanych w trakcie okresu realizacji projektów. Ponadto była to doskonała okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w ich realizację osobom, a także wymiany doświadczeń, co z pewnością będzie sprzyjało dalszej współpracy.
Wspomniane projekty były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.