scroll to top

Konferencja podsumowująca projekty „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

management-1-1188234-m3 marca 2016 r. odbędzie się konferencja kończąca projekty realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka – Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym oraz Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu, wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W konferencji wezmą udział m.in.: przedstawiciele Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej, Ambasady Królestwa Norwegii, instytucji i organizacji współpracujących z Ministerstwem Sprawiedliwości przy realizacji projektów oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zadań.
Podczas spotkania zostaną przedstawione rezultaty obu projektów, uczestnicy będą mogli podzielić się spostrzeżeniami na temat korzyści wynikających z działań projektowych. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co będzie sprzyjało kontynuowaniu współpracy. Planowane jest również wręczenie przedstawicielom sądów, w których zostały utworzone przyjazne pokoje przesłuchań ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zaświadczeń o prawidłowym wykonaniu tego zadania.

Konferencja odbędzie się w dniu 3 marca br., w godz. 10.00-15.30 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, w sali nr 501.
Bliższych informacji udzielą pracownicy tut. Departamentu: Katarzyna Pawlicka – tel. (22) 23-90-622, adres poczty elektronicznej: pawlicka@ms.gov.pl oraz Tomasz Cabała – tel. (22) 23-90-692; adres poczty elektronicznej: tomasz.cabala@ms.gov.pl

Program Konferencji