scroll to top

Konferencja podsumowująca projekt „Informatyczne centra archiwalne…”

W dniach 10-11 sierpnia 2016 r., w Krakowie odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

W konferencji udział wezmą interesariusze projektu, w tym Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta, Operatora Programu PL 16 oraz członkowie zespołu projektowego, jak również przedstawiciele firmy COMARCH, która jest głównym wykonawcą w projekcie.

Plan konferencji będzie obejmował prezentację systemów pochodnych jak również prezentację nowego oprogramowania, które będzie jednolitym systemem do zarządzania centrów archiwalnych w sądach powszechnych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektu, zostaną omówione wszelkie aspekty wdrożenia z podsumowaniem działań projektowych.