scroll to top

Konferencja Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych

WP_20151117_12_18_31_ProW dniach 16-17 listopada br. w Poznaniu, odbyła się cykliczna konferencja dla sędziów – Pełnomocników Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
W konferencji wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości z całej Polski, w tym prezesi sądów, sędziowie, radcy prawni, profesorowie i doktorzy wyższych uczelni oraz dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Na konferencji zaprezentowano między innymi nowoczesne rozwiązania informatyczne służące do usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości, w tym projekt realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środków krajowych tj. “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”.
Prezentacja cieszyła się zainteresowanie z uwagi na zaprezentowane konsekwencje wdrożenia nowych rozwiązań w sądach powszechnych.