scroll to top

Konferencja otwierająca projekt

pol-norW dniu 4 września 2014 r. o godz. 11 w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się konferencja otwierająca projekt.: Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym.

W inauguracji projektu wezmą udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn,  przedstawiciele partnera norweskiego, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, przedstawiciele Sądów Okręgowych, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne założenia projektu. Goście z Norwegii omówią problematykę związaną z wsparciem udzielanym pokrzywdzonym oraz świadkom w norweskim systemie wymiaru sprawiedliwości.