scroll to top

Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

W dniu 23 października br. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości (przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie) odbędzie się Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (realizowany w ramach PO „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru
sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014).

Celem Konferencji jest zaprezentowanie przedstawicielom i praktykom wymiaru sprawiedliwości (sędziom sądów powszechnych, prokuratorom, kuratorom oraz policjantom), przedstawicielom samorządów zawodów prawniczych (radcom prawnym, adwokatom, notariuszom i komornikom), a także szeroko pojętej opinii publicznej działań projektowych realizowanych w ww. Projekcie.

W Konferencji wezmą udział Ambasador Królestwa Norwegii w RP, przedstawiciel Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej (Partnera Programu) oraz norweski ekspert – sędzia, a także przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciele Departamentu Strategii i Deregulacji (Operatora Programu) oraz przedstawiciele Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (Beneficjenta Programu).