scroll to top

Konferencją otwierająca projekt „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”

conference-room-1-129359-sDepartament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Beneficjent projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” organizuje w dniach 19-20 maja 2015 r. konferencję inaugurującą rozpoczęcie działań w projekcie.
Tematyka konferencji poświęcona będzie omówieniu założeń wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu, zagadnieniom związanym z zarządzaniem jednostką organizacyjną sądownictwa oraz innym aspektom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
W trakcie konferencji przedstawiciele Partnera Projektu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej – zaprezentują doświadczenia w dziedzinie zarządzania sądami oraz polityk szkoleniowych w sądownictwie w Królestwie Norwegii.
Konferencja rozpocznie cykl działań związanych z wdrażaniem projektu, na które składać się będą warsztaty problemowe dla kadry zarządczej w sądownictwie i szkolenia dla wybranych grup przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.