scroll to top

Konferencja Nowoczesne metody zarządzania sądami – podsumowanie i ewaluacja.

meetingW dn. 27-28.01.2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja Nowoczesne metody zarządzania sądami – podsumowanie i ewaluacja.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności kadry zarządczej w sądach powszechnych: prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, sędziów zajmujących stanowiska funkcyjne w sądach, przewodniczących i zastępców przewodniczących wydziałów, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz kierowników finansowych, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz osób reprezentujących środowiska naukowe zajmujące się prowadzeniem badań i praktyką w zakresie zarządzania organizacją i jednostkami sektora finansów publicznych.

Celem konferencji było podsumowanie I i II edycji warsztatów problemowych. Ponadto podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką komunikacji wewnętrznej w organizacji, komunikacji z klientem zewnętrznym poprzez media, zarządzaniem projektami. Zaprezentowano możliwości rozwoju kompetencji w jednostkach wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiono proces wartościowania stanowisk pracy. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń i okazją uzyskania odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

W trakcie konferencji zostały przekazane materiały promujące projekt.

Materiały z konferencji:

Podsumowanie I i II edycji warsztatów problemowych
Komunikacja z klientem zewnętrznym poprzez media
Komunikacja wewnętrzna w organizacji
Zarządzanie projektami w przestrzeni sprawiedliwości
Wpływ wartości oraz skuteczność osiągania celów
Rozwój kompetencji w jednostkach wymiaru sprawiedliwości jako źródło motywacji
Możliwości rozwoju pracowników w jednostkach wymiaru sprawiedliwości
Proces wartościowania stanowisk pracy