scroll to top

Konferencja na temat edukacji prawnej młodzieży i mediacji w szkole

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z norweską organizacją „Trygg Læring” zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję „Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”.

- Od naszej pracy w dużej mierze zależy, jak młodzi ludzie będą korzystać z instytucji, które przysługują w państwie obywatelowi. To ważne dla jakości życia społecznego – zaznaczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, który otworzył konferencję.

Znaczenie edukacji prawnej młodzieży i propagowania w szkołach mediacji, jako najlepszej formy rozwiązywania konfliktów, podkreślali również Ingrid Norstein – Radca w Ambasadzie Królestwa Norwegii, Piotr Gajewski – dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Aleksandra Siemianowska – dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wymiana doświadczeń 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był edukacji prawnej dzieci i młodzieży. Inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiła dr Izabela Bogucka – wicedyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ministerstwo w ostatnim czasie przygotowało kilka projektów, między innymi “Dzień z prawem“, “Sądy przyjazne szkołom, szkoły przyjazne sądom”, a kolejne będą intensywnie wcielane w życie.

Sędzia Krzysztof Jerzy Piaseczny zaprezentował działania edukacyjne realizowane w polskich sądach. O dokonaniach Ośrodka Rozwoju Edukacji mówiła wicedyrektor tej placówki, dr Beata Jancarz-Łanczkowska. Z kolei dr Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, naświetliła jak wygląda edukacja prawna z perspektywy kuratorium oświaty.

Doświadczenia polskie można było skonfrontować między innymi z brytyjskim systemem edukacji prawnej w szkołach, który był tematem wystąpienia dr Amira Paz-Fuchs z Sussex University w Wielkiej Brytanii.

Dobre praktyki 

Druga część konferencji, przypadająca w Międzynarodowym Dniu Mediacji, poświęcona była w całości właśnie tematyce mediacji w szkole. Przedstawiono dobre praktyki w Polsce, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Gruzji oraz w Czechach. Przeprowadzono interesującą dyskusję („Czego potrzebuje polska szkoła aby stosować mediację?”), a także warsztaty dla pracowników sądów, kuratoriów oświaty oraz przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Głos młodzieży

Programy mediacji rówieśniczej przedstawili sami uczniowie. Poza młodzieżowymi mediatorami z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku, wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego z tego samego miasta. Doskonale zostały przyjęte także warsztaty prowadzone przez trenerów organizacji „Trygg Læring” – norweskiego partnera konferencji .

Dwudniowa konferencja (18-19 października) została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.