scroll to top

Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla przedstawicieli sądów

W dniach 18-19 stycznia 2016 r. w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.   Konferencja skierowana była do kierownictwa sądów objętych wdrożeniem. Wzięli w niej również udział przedstawiciele beneficjenta, operatora projektu oraz członkowie zespołu projektowego.

W trakcie spotkania przedstawione zostały postępy w realizacji projektu oraz omówione zostały zmiany wynikające z uruchomienia wdrażanych systemów. Odbyła się również część szkoleniowa, w trakcie której w przystępny sposób omówione zostały aspekty techniczne, zalety i możliwości uruchamianych rozwiązań. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem pracowników sądów.

Fot. SA Wrocław