scroll to top

Konferencja inaugurująca projekt “Informatyczne centra archiwalne…”

W dniach 26-27 kwietnia 2016 r., w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

W konferencji udział wzięli Dyrektorzy i Prezesi sądów objętych wdrożeniem, a także Kierownicy Wydziałów Krajowych Rejestrów Sądowych i Rejestrów Zastawów, przedstawiciele Beneficjenta, Operatora Programu PL 16 oraz członkowie zespołu projektowego, jak również przedstawiciele firmy COMARCH, która jest głównym wykonawcą w projekcie.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnym stanem realizacji projektu.  Dokonano prezentacji sprzętu dostarczanego do sądów w ramach wdrożenia, podczas której omówione zostały aspekty technologiczne. Firma COMARCH  zrobiła krótką prezentację sposobu znakowania akt sądowych. Uczestnicy, będący jednocześnie głównymi odbiorcami systemu wdrażanego w ramach projektu, mieli możliwość uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania zarówno od Wykonawcy jak i od Zespołu projektowego.  W trakcie konferencji zostały rozdane materiały promujące projekt.

Prezentacje z konferencji:

Projekt RFID

Projekt AD i SZT

Fot. MS