scroll to top

Komunikat: Wnioski o płatność WOP – podpisywanie

Drodzy beneficjenci, w związku z błędami jakie zauwazyliśmy we wnioskach o płatność, wyjaśniamy, że zgodnie z Decyzją w sprawie dofinansowania projektu Beneficjentem jest Departament reprezentowany przez Dyrektora Departamentu. Dlatego Wniosek o płatność podpisuje Dyrektor Departamentu lub ewentualnie inna pisemnie upoważniona osoba.

Proszę tylko pamietać, aby kopię upoważnienia  poświadczoną za zgodność z oryginalem dołączyć do dokumentów przekazywanych Operatorowi, gdyż w trakcie weryfikacji formalnej umożliwi to potwierdzenie czy WOP rzeczywiście został podpisany przez upoważnione do tego osoby.