scroll to top

Komitety Sterujące projektów NMF

black-notebook-with-pencil-1175999-mW dniu 29 sierpnia 2014 r. odbyły się spotkania Komitetów Sterujących  projektów:

- Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu,
- Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym,
- Propagowanie alternatywnych sposobów rozwiazywania sporów,

współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Przedmiotem Komitetów Sterujących było omówienie:

  1. Działań  zrealizowanych w projektach.
  2. Planowanych do realizacji działań.
  3. Uchybień oraz procedurze ich unikania.

Ustalono termin następnych Komitetów Sterujących na początek grudnia br.