scroll to top

Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu pozytywnie oceniony

www.sxc.hu

www.sxc.hu

Wniosek o dofinansowanie projektu predefiniowanego “Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”, którego beneficjentem jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, przeszedł kolejny etap oceny. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i zaakceptowany przez członków Zespołu Oceniającego Projekt Predefiniowany. Kolejnym etapem bedzie akceptacja wyników oceny przez Ministra Sprawiedliwości oraz wydanie Decyzji o dofinansowaniu, która ostatecznie umożliwi realizację projektu przez benficjenta.

 

Beneficjentem projektu jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest to drugi  pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie, który w najbliższym czasie zostanie przyjęty do realizacji.